home  mail  inspirerend  kenmerkend  beeldbepalend  grensverleggend prikbord

home

De belangrijkste elementen van de voorbereiding: Organisatie thuisbasis FinanciŽn Gezondheid Verzekeringen Route Paklijst

 

De voorbereiding heeft bijna een jaar geduurd. Deze periode is min of meer ingegeven door de tijd die we nog nodig hadden om de benodigde financiŽn bij elkaar te krijgen. Een periode die in het begin heel lang leek, maar eigenlijk toch heel snel voorbij is gegaan. Al deze maanden zijn niet bepaald full time besteed aan de voorbereidingen, meer met ups en downs. Wel blijkt er een vrij lange tijd nodig te zijn om je vaccinatieprogramma volledig te doorlopen (zie onderdeel gezondheid).

Onze voorbereidingen zijn begonnen met een gesprek bij de bank, om te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Er was gelukkig heel veel mogelijk. Uitzoeken of het huis kostendekkend kon worden verhuurd, was de tweede cruciale hobbel. Ook hier blijken genoeg mogelijkheden te zijn. Dan is de beslissing definitief en kan de voorbereiding pas echt van start.

top

Organisatie thuisbasis

Wij hebben gemerkt dat het organiseren van onze zaken thuis, zowel van te voren als tijdens de reis, nogal wat regelwerk met zich mee brengt. Hier enkele belangrijke zaken waar wij tegenaan zijn gelopen met daarbij de oplossing waarvoor wij hebben gekozen.

top

Zaakwaarnemer
Een van onze eerste activiteiten bestond uit het zoeken van een zaakwaarnemer. De vader van Johan woont dicht bij ons huis en was bereid deze taak op zich te nemen. Middels een officiŽle notariŽle akte is hij gevolmacht tot het doen van alle handelingen die wij ook mogen doen. Hij zou zelfs ons huis kunnen verkopen. Behalve dat hij contactpersoon is voor ons huis, heeft hij het beheer over onze financiŽn en ontvangt hij onze post.

top

Huis
Er zijn verschillende bedrijven die bemiddelen in het verhuren van woningen. Wij hebben contact gehad met de landelijke organisaties Rotsvast en Direct Wonen. Daarnaast zijn er nog bureaus die meer lokaal georiënteerd. Andere opties zijn universiteiten en het rechtstreeks aanschrijven van bedrijven die vaak mensen over hebben uit het buitenland. In eerste instantie hebben wij ons beperkt tot een aanmelding bij Rotsvast en Direct Wonen. Beide organisaties zien goede mogelijkheden, maar geven geen garanties af. Tevens blijkt dat mensen die een huis zoeken, dat altijd op het laatste moment doen. Conclusie: waarschijnlijk kunnen we pas in de laatste week ons huis verhuren.
Half mei is het huis nog niet verhuurd. Dit wordt ongetwijfeld een stressfactor! We willen het huis gemeubileerd verhuren. Enerzijds omdat een gemeubileerd huis meer huur opbrengt en tegelijkertijd geen kosten worden gemaakt om de inboedel op te slaan.

top

Abonnementen en contracten
Al vrij snel hebben we een inventarisatie gemaakt van alle abonnementen en contracten die wij hebben lopen. Kranten en tijdschriften hebben we opgezegd zodra dat mogelijk was, dan wel middels een adreswijziging naar iemand anders laten sturen. De laatste maanden voor ons vertrek is onze stapel wekelijks leesvoer dan ook danig geslonken! De aanpak van de overige contracten wisselt.

 • Een aantal verzekering kunnen worden opgezegd (aansprakelijkheid, ongevallen, zieketekosten), omdat ze gaan vallen onder de verzekering die we afsluiten voor onze reis (zie onderdeel verzekering).

 • De inboedelverzekering houden we aan, omdat we het huis gemeubileerd verhuren. De verzekeringsmaatschappij moet wel op de hoogte worden gesteld van het feit dat de woning wordt ondergehuurd.

 • Sommige verzekeringen lopen gewoon door (uitvaartverzekering).

 • De telefoon laten we afsluiten. Dit om torenhoge rekeningen van telefoontjes naar het buitenland op onze naam te voorkomen.

 • Ook nutsvoorzieningen als gas en electra worden overgeschreven op de nieuwe huurders, zodat er geen nieuwe aansluitkosten worden gemaakt, maar de rekening wel op naam van de bewoners staat.

top

Financiën

Hieonder hebben toegelicht om wat voor een budget het gaat en hoe we dat meenemen. Wat we buiten beschouwing hebben gelaten zijn de kosten die we van te voren al hebben gemaakt in verband met de reis. Het gaat om onder andere inentingen, malariaprofylaxe, slaapzakken, thermisch ondergoed, waterzuiveringsmiddelen, geÔmpregneerde klamboe etc..

Bepalen reisbudget
We hebben grofweg een berekenig gemaakt van wat een jaar reizen ons gaat kosten tijdens onze reis.

 • Levensonderhoud: 1000 per persoon per maand

 • Vliegtickets: 7000 per persoon per jaar

 • Verzekering: 1000 per persoon per jaar

 • Grote (duikcursus, Galapagoseilanden) en onvoorziene uitgaven: 5000 per persoon per jaar

Totaal benodigd voor twee personen: ongeveer 50.000 gulden voor ťťn jaar. Daarnaast willen we graag de zekerheid van een bufferbedrag van ongeveer 20.000 gulden. Dat is bedoeld voor als we langer wegblijven, voor als er iets gebeurd of voor als we niet zo low budget kunnen reizen als we van te voren hebben bedacht. Nu hebben wij wel al van te voren veel dingen gekocht, wat niet meer ten laste komt van ons reisbudget. Dan heb ik het over: visa van diverse landen, slaapzakken en verdere uitrusting, fotorolletjes, medicijnen voor anderhalf jaar en de vliegticket voor de heenreis.

top

Bij elkaar krijgen reisbudget
Dat eerste gesprek bij de bank was een vruchtbaar gesprek, want de bank raadde om om in elk geval het huis niet te verkopen. Daarnaast gaan ze akkoord met het gebruik van het bouwdeposito voor de reis (20.000). Dit wordt onze buffer. Ze bieden zelfs een extra hypotheek aan. Maar van die mogelijkehid maken we vooralsnog geen gebruik. Het bedrag van 50.000 dat we zeker nodig hebben, sparen we bij elkaar. Dit betekent alles op de spaarrekening storten: vakantiegeld, bonussen, belastingmeevallers en een groot deel van onze salarissen. Vanaf het moment dat we voor de reis hebben gekozen, worden er geen overbodige zaken meer gekocht. Met name kleding en schoenen zijn taboe, die zijn immers toch weer uit de mode als we terugkomen!.

top

Uitgeven reisbudget
Omdat het bedrag te groot is om zoals gewoonlijk in Traveler Cheques mee te nemen, moeten we zorgen dat we onderweg geld kunnen opnemen. Om te beginnen nemen we een flink bedrag mee in Traveler Cheques en wat contante dollars. Overal waar we kunnen pinnen, nemen we op die manier geld op. Daarnaast hebben we beiden een creditkaart van Visa, omdat deze het beste geaccepteerd wordt. Dat is zowel onze ervaring op reis, als wat de reisboeken zeggen. Daarnaast hebben we een extra creditkaart van American Express aangevraagd, omdat zij overal ter wereld kantoren hebben. Op deze kantoren kun je zelf post restante ontvangen (er is een boekje met alle adressen van deze kantoren). Met een American Express kaart is het eenvoudiger om in het buitenland een groot bedrag op te nemen en dat weer direct om te laten zetten in American Express Traveler Cheques.

top

Gezondheid

Om zo gezond mogelijk te blijven op reis, moet je lang van te voren beginnen met bijvoorbeeld inentingen. Omdat de gezondheidsinstellingen elkaar nogal eens tegenspreken, hebben wij naast de GG&GD in Utrecht ook het Havenziekenhuis in Rotterdam bezocht. Helaas blijft er van enige tegenspraak nog altijd sprake! Daarnaast een goede tip voor mensen die particulier verzekerd zijn en veel reizen: Zilveren Kruis heeft een verzekeringspakket dat in premie niet of nauwelijks duurder is dan andere verzekeringen en wel inentingen en malariaprofylaxe vergoed. Gezien de kosten van inentingen en malariapillen kan dit heel gusntig zijn.

top

Voorlichting
Het Havenziekenhuis in Rotterdam heeft elke twee weken een voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt enkele uren en wordt gegeven door een Tropenarts. Behalve een presentatie, voorlichtingsmateriaal, kun je hier ook met al je vragen terecht. Kosten: f 25 per persoon. tip: Hoe blijf ik gezond in de tropen.

Inentingen
Wij hebben de volgende intentingen genomen:

 • Hepatitis A (havrix) (bestaat uit twee inentingen, waar een half jaar tussen moet zitten)

 • Hepatitis B (kan worden genomen in combinatie met A, indien alleen Hepatitis B nodig is, zijn er drie inentingen nodig, met minimaal een maand tussen de eerste en de tweede en minimaal 5 maanden tussen de tweede en de derde injectie. Sommige instellingen adviseren ook nog een titertest een maand na de laatste injectie. Geldigheid: 10 jaar)

 • DTP (difterie, tetanus en polio: ťťn injectie, 15 jaar geldig)

 • Meningitis (ťťn injectie, drie jaar geldig)

 • Typhus (ťťn injectie, drie jaar geldig)

 • Gele koorts (ťťn injectie, 10 jaar geldig)

 • Rabies (hondsdolheid) (drie injecties, met ťťn week tussen de eerste en de tweede en twee weken tussen de tweede en de derde injectie). De bescherming is niet 100%, indien de kans op besmetting is geconstateerd, bjvoorbeeld door een honden- of apenbeet, moeten alsnog herhalingsinjecties ter plaatse worden gehaald. De tijd die je hebt om bij een ziekenhuis te komen is echter veel ruimer dan zonder injecties vooraf.

 • Mantouxtest en BCG (tuberculose). Eerst een test doen bij een TBC-centrum. Na drie dagen de test laten aflezen. Bij een negatieve uitslag (geen tbc) een BCG-injectie laten zetten. Na ongeveer 4 weken wordt dit een open pussende wond, die per persoon verschillend 2 tot 6 weken open kan blijven. Het is dus raadzaam deze ruim van te voren te halen! Deze vaccinatie is voor het leven en geeft 70-80% bescherming. Dit schakelt in elk geval de ergste complicaties (zoals hersenvliesontsteking) uit. Je houdt wel een litteken over.

Voor Cholera geven ze tegenwoordig geen injecties meer. Omdat sommige landen wel een inenting vereisen, kun je wel een stempel laten zetten in je vaccatinatieboekje. Alsof je er wel een hebt gehad. De enige injectie die wij na lang beraad niet hebben genomen is die tegen Japanse Encefalitis. Een ziekte die je eigenlijk alleen kunt oplopen als je langere tijd in of direct naast een rijstveld woont en werkt. Hetgeen voor ons niet van toepassing is. Desalniettemin hebben wij wel overwogen om de vaccinatie toch te halen, ware het niet dat het vaccin nog niet geheel uitgetest is. De vaccinatie (drie injecties) mag alleen klinisch worden gegeven, je moet een formulier ondertekenen dat je eventuele schade niet verhaalt en een aantal mensen reageert verkeerd op de injecties en moet worden opgenomen. Aangezien het risico wat wij lopen op deze ziekte nihil is, lijkt ons het risico van de vaccinatie veel te groot. Het kan handig zijn om je bloedgroep te weten. Via de huisarts kun je en bloedgroeptest laten doen.

top

Medicijnen en malariaprofylaxe
Helaas zijn er nog steeds veel gebieden waar het noodzakelijk is om Lariam (mefloquine) te slikken. Onze ervaringen hiermee zijn niet optimaal. Johan krijgt in geval van koort in combinatie met Lariam angstdromen. Mirjam heeft in het verleden last gehad van sombere stemmingen. Door de lange voorslik- en naslikperiodes zijn we helaas genoodzaakt om toch veel Lariam te slikken. Vaak is het niet de moeite om over te stappen op lichtere middelen. Indien mogelijk maken gebruik van Paludrine eventueel in combinatie van Nivaquine. We kiezen wel duidelijk voor het slikken van een profylaxe, in plaats van niets te nemen en alleen medicijnen mee te nemen voor als je reeds malaria hebt.

Daarnaast gaat er nog een hele kist met spullen mee. Enkele belangrijke middelen:

 • Koolstofpreparaten, zoals Norit of Entosorbine: hebben een verbeterende werking op diaree.

 • Loperamide, zoals bijvoorbeeld Immodium: legt maag en darmen geheel stil. Alleen als tijdens diaree perse gereist moet worden.

 • ORS: oplossing met suiker en zout. Tegelijkertijd het beste middel bij diaree.

 • Antibioticum Flagyl (onder andere een goed middel tegen amoebe dysenterie, dat echter niet goed schijnt te werken op grote hoogten)

 • Breedspectrum antibiotica (Ciproxin of Bactrimel,deze laatste voor luchtwegen en dysenterie)

 • Normale pijnstillers (APC oid)

 • Sterke pijnstillers (Ibuprofen 400 of 600 oid)

 • Primatour (of andere pillen tegen reisziekte)

Belangrijk zijn ook een pincet, een schaartje en een thermometer. Daarnaast natuurlijk (likdoorn)pleisters, leukoplast, gaasjes, jodium/betadinezalf, etc. Voor mensen die snel allergisch zijn, kan het zinvol zijn om antihistamine mee te nemen. Gezien de lengte van de reis en de diversiteit aan gebieden die wij bezoeken, nemen we ook een aantal spuiten en naalden mee. Denk wel aan een apotheek- of doktersverklaring voor de naalden en de spuiten, om eventuele problemen met politie en douane te voorkomen.

top

Algemeen

 • Natuurlijk muggenolie met meer dan 50% deet en Azaron tegen muggenbeten. Daarnaast werkt het altijd beter om bedekkende kleding te dragen en onder een muskietennet te slapen, maar toch. Gebruik zo min mogelijk parfum of geparfumeerde toiletartikelen: ook dat trekt muggen aan.

 • Daarnaast nemen wij altijd talkpoeder mee van Unicura, omdat in warme landen nog wel eens wat gaat schuren!

 • Tropenzorg levert diverse ehbo-paketten die handig zijn voor op reis.

 • Een homeopatische tip: begin ongeveer zes weken voor het begin van je reis met het slikken van zes jeneverbessen per dag. Dit versterkt je maag- en darmkanaal!

 • Bezoek in elk geval kort voor vertrek nog je tandarts voor een laatste check-up.

 • Zorg voor een goede bril en/of contactlenzen met reserve en je recept.

 • Vergeet niet om voldoende voorraad mee te nemen van je gebruikelijke anticonceptiemiddel (tip: met veel diaree kan de pil wel eens niet werken, condooms kun je ook beter bij je hebben!)

 • Een lange termijninvestering, die ook voordelen kan hebben op reis: volg een EHBO-cursus.

 • Vergeet niet je vaccinatieboekje mee op reis te nemen.

top

Verzekeringen

Het blijkt nog niet mee te vallen om een goede reis-en ziektekostenverzekering te vinden. De meeste reguliere reisverzekeringen, ook de doorlopende reisverzekeringen, verzekeren slecht een beperkte aaneengesloten periode. Meestal is dit 90 dagen en tegen extra betaling is dit vaak nog wel te verlengen tot 180 dagen. Als je maximaal een half jaar weg gaat zijn er dus verschillende mogelijkheden. Daarna valt er een groot gat.

We hebben alle mogelijke verzekeringsmaatschappijen gebeld en gemaild, maar bijna elke maatschappij moet ons laten weten geen geschikte verzekering te hebben. De Europeesche schijnt mogelijk een geschikte verzekering te hebben, maar daar kregen we onwelwillend te horen dat zij geen zaken doen met particulieren en zij waren ook niet van plan ons iets toe te sturen dan wel ons door te verwijzen naar een tussenpersoon. Degenen die na onze zoektocht overblijven zijn:

 • Elvia (opgevraagd via Elvia reisverzekeringen in Amsterdam, af te sluiten via een tussenpersoon)

 • OOM Global Care (opgevraagd via Anova in Amersfoort)

 • Zilveren Kruis Wereldpolis (in Noordwijk)

top

Belangrijke criteria
Waar wij op hebben gelet zijn de volgende aspecten:

 • Goede ziektekostenverzekering, ook zonder ziektekostenverzekering in Nederland en zonder vaste verblijfplaats in het buitenland.

 • Mogelijk aanvullende verzekeringen, zoals een bagageverzekering.

 • Ook verzekerd zijn bij kortstondige terugkomst naar Nederland.

 • Ook verzekerd zijn voor een bepaalde periode bij terugkomst naar Nederland (stel dat je namelijk ziek wordt afgevoerd naar Nederland en direct moet worden opgenomen, dan heb je niet meteen de beschikking over een inkomen of uitkering en dus ook niet over een ziektekostenverzekering of ziekenfonds!)

 • Goede repartriëringsverzekering.

 • En natuurlijk tegen zo laag mogelijke kosten.

top

Een vergelijking
De verzekeringen zijn lastig te vergelijken. Elvia is absoluut gezien wat duurder, maar de dekking is ook heel erg ruim. Behalve een ziektekostenverzekering en een bagageverzekering zijn ook een ongevallenverzekering, een aasprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverkering in het totaalpakket opgenomen. Daarnaast zijn aanvullende verzekeringen mogelijk voor maximaal drie weken Nederland tussendoor en twee maanden dekking na thuiskomt. Het nadeel is dat alleen het totaalpakket is af te sluiten en dat de maximale duur (18 maanden) direct moet worden afgesloten, want tussentijdse verlenging is niet mogelijk (de maanden dat je eerder teugkomt kun je terugkrijgen, mits je geen declaraties hebt gedaan).
Global Care is veel flexibeler dan Elvia en per maand af te sluiten/te verlengen tot maximaal twee jaar. Daarnaast kennen ze verschillende premiegebieden die je ook onbeperkt kunt wisselen. Als je voornamelijk reist in gebieden met de laagste premieklasse dan scheelt dat veel geld. Aanvullende verzekeringen zijn wel mogelijk, maar beperkt en tegen extra kosten (bagageverzekering en ongevallenverzekering). De verzekering vervalt 30 dagen na terugkomst.
De Zilveren Kruis Wereldpolis is een hele goede en uitgebreide verzekering. Eigenlijk is alles verzekerd dat normaal ook in Nederland verzekerd is. De kosten zijn echter vrij hoog en het afsluiten gaat per heel jaar. Bij definitieve terugkomst binnen zo'n jaar kun je je wel laten inschrijven in een gewone Zilveren Kruis-polis.Tijdens vakanties in Nederland ben je gewoon verzekerd Dit is eigenlijk bij uitstek een verzekering voor mensen die in het buitenland gaan werken.

top

Kosten per persoon per jaar

 • OOM Global Care: 1200 per persoon (ziektekosten-, bagage- en ongevallenverzekering) met eigen risico van 1000 (1700 met eigen risico van 250).

 • Elvia Globetrotter: 1500 per persoon per jaar voor het hele brede pakket.

 • Zilveren Kruis Wereldpolis: 1500 a 1700 per persoon per jaar met eigen risico van f 1000 (1700 a 2400 met eigen risico van 250). Premieverschil is beneden en boven de dertig jaar!

We hebben tot de week voor vertrek gewacht met afsluiten. Hoewel we al die tijd een voorkeur hadden voor Elvia, is het uiteindelijk toch OOM geworden. De voornaamste reden is dat Elvia te veel uitsluitingsclausules heeft, wat de verzekering erg ondoorzichtig maakt.Vlak voor vertrek ontdekten wij de nieuwste verzekering op dit gebied: Isis (samenwerking tussen NBBS en De Goudse). Te laat voor ons, maar wellicht een onderzoek waard.

top

Route

Hoewel het zeer zinvol is om een route vast te stellen, moet je er rekening mee houden dat bijna iedere reiziger afwijkt van zijn voorgenomen schema. Hoe meer tijd je hebt, hoe groter de afwijkingen. Dit is ook goed, want onderweg hoor je verhalen van andere reizigers, verandert de lokale situatie of je eigen voorkeur. Het zou een beperking zijn om jezelf te verplichten je aan de vooraf vastgestelde schema te houden. Het is wel ideaal om je voor te bereiden en om anderen een idee te geven van wat je ongeveer gaat doen.

top

OriŽntatie
Wat je wilt gaan zien op een (lange) reis is natuurlijk heel subjectief. Er zijn wel een aantal manieren om ideeŽn op te doen:

 • lezen reisbladen

 • lezen National Geografic

 • kijken reisprogramma's op tv

 • kijken National Geografic Chanel en Discovery Chanel

 • bezoeken sites diverse landen en van andere reizigers en fotografen (zie literatuur en links)

 • lezen reisboeken en romans die in andere landen spelen (zie literatuur)

 • bezoeken van reismarkten van 'verre reizen touroperators'

 • lezen verre reizen programma's van gespelialiseerde touroperators (dan weet je in elk geval wat de highlights zijn en welke reisschema's ongeveer mogelijk zijn)

 • praten met andere mensen die op reis zijn geweest. Tijdens onze reizen is de Lonely Planet reisgids onze bijbel. Toch is dit geen optimaal boek om je voor te bereiden. Er staat met name veel praktische informatie in en weinig achtergrond informatie. Voor de voorbereiding en het opdoen van ideeŽn gebruiken wij vaak een Insight Guide of een boek uit de Dominicusreeks. Soms is het wel handig om je Lonely Planet ernaast te houden, want dan kun je weer uitzoeken of datgene wat je leuk lijkt ook haalbaar is.

top

Belangrijke planningsaspecten
Als je langere tijd weggaat en meerdere werelddelen wilt bezoeken, dan is het onmogelijk om overal in de beste tijd van het jaar te zijn. We hebben bij het vaststellen van onze route dan ook rekening moeten houden met:

 • beste tijd (warmte, koude of regen kunnen spelbrekers zijn en zelfs dingen onmogelijk maken).

 • aanwezige verbindingen.

 • prijs van verbindingen.

 • meest economische route, met de minste vlieguren.

Tevens hebben wij bij het bepalen van de route rekening gehouden met een moment waarop we twee kanten op kunnen, de korte route en de lange route.

 • We vliegen naar Bangkok: ontzettend goedkope tickets, knooppunt van routes, handige stad om vanalles te regelen.

 • De Karakoram Highway: zit dicht tussen oktober en april. Ditzelfde geld voor een groot deel van Laddakh in Noord-India.

 • Nepal is optimaal in oktober/november of april: in juli/augustus regent het, waardoor je de bergen niet ziet in de mist, de paden slecht begaanbaar zijn en je veel last hebt van bloedzuigers. December en januari zijn heel koud.

 • Noord- India/Nepal vormen een ideale lokatie om te kiezen voor de korte variant. Je kunt namelijk heel makkelijk terug naar Bangkok (lange variant) en vanauit Bombay vlieg je voor 450 gulden naar Kenia (goede en goedkope verbinding).

 • Australie is relatief duur, maar een goed moment om even op adem te komen en indien nodig dokter of tandarts te bezoeken.

 • Vanuit Bangkok zijn South-Pacific-tickets te koop (Thailand-AustraliŽ-Zuid-Amerika/VS). Hierdoor ben je in de mogelijkheid om naast AustraliŽ nog wat eilanden in OceaniŽ te bezoeken, zonder daar extra geld voor kwijt te zijn (ongeveer zes stop-overs). Op deze manier is is een ticket AziŽ-Zuid-Amerika zijn geld weer waard.

 • Zuid-Amerika-Afrika is de enige echt dure en niet-reguliere verbinding. Wellicht zullen we zelfs via Europa moeten reizen!

 • We beginnen dan wel in het zuiden van Afrika en gaan over land weer omhoog, zodat de terugvlucht naar Amsterdam (waarschijnlijk vanuit Kenia) weer zo goedkoop mogelijk is.

Kortom: zo min mogelijk vliegen tegen zo goedkoop mogelijke tarieven, ontwikkelde landen afwisselen met ontwikkelingslanden en rekening houden met echte ontoegankelijkheid van bepaalde gebieden in bepaalde periodes.
tip: Handboek voor de Wereldreiziger.

top

Onze geplande route:
Centraal- en Zuidoost Azie/India
Thailand 2 weken 20 juni -1 juli
Laos 2 weken 1 juli - 15 juli
China 8 weken 15 juli - 1 september
Noord-Pakistan 2 weken 1 sept- 15 september
India 6 weken 15 sept - 1 november
Nepal 4 weken 1 nov - 1 december
Burma 3 weken 1 dec - 20 december
Bangkok/Singapore 2 week 20 dec - 3 januari
OceaniŽ
AustraliŽ 6 weken 3 jan - 10 februari
Tahiti/Vanuatu/Paaseiland 2 weken 10 feb - 1 maart
Zuid Amerika
Chili 4 weken 1 maart- 1 april
Peru 4 weken 1 april- 1 mei
Bolivia 3 weken 1 mei - 21 mei
Ecuador/galapogos 5 weken 21 mei- 1 juni
Afrika
Zuid-Afrika/Botswana 4 weken 1 juni- 1 juli
Zimbabwe/Mozambique 4 weken 1 juli- 1 augustus
Madagaskar 3 weken 1 aug - 21 augustus
Malawi 3 weken 21 aug - 15 september
Tanzania 4 weken 15 sept - 1 oktober
Kenia/Oeganda 4 weken 1okt - 1 november


Ons eerste reisschema is vrij optimistisch gemaakt en beslaat bijna 18 maanden. Bij het onderdeel "Grensverleggend" zal zich in de loop van de reis de werkelijk afgelegde route langzaam aftekenen. Dan zal ook blijken hoezeer we afwijken van het oorspronkelijke plan. Dit schema is de lange variant. Na ongeveer vijf a zes maanden zullen we bekijken hoe het ervoor staaat met onze financiŽn, de zin en de fysieke gesteldheid. Op basis daarvan zullen we beslissen of we de bovenstaande route volgen, danwel kiezen voor de korte variant. In de korte variant zullen we niet terugkeren naar Bangkok, maar na Nepal via Bombay naar Kenia vliegen. Daarna volgt Afrika met dezelfde landen als in de lange planning, alleen in de omgekeerde volgorde. Sowieso zitten er flexibele mogelijkheden in verwerkt. Als China echt mocht uitlopen en we willen toch op tijd in Nepal zijn, dan doen we India na Nepal in plaats van ervoor. We kunnen ook de lange variant nemen, maar Afrika niet of niet helemaal meer meenemen.

top


Paklijst

Juist omdat we in dit geval zoveel verschillende gebieden aandoen, is het moeilijk om de bagage heel beperkt te houden. Tijdens voorgaande reizen namen wij alleen een lakenzak mee en geen slaapzak. Nu wisselen we warme en koude gebieden af en hebben we eigenlijk beiden nodig. Datzelfde geldt voor warme en luchtige kleding. Nu kun je in koude gebieden meestal wel warme kleding en dekens huren. Maar ik als koukleum neem dat risico natuurlijk niet! Met veel wikken en wegen is de onderstaande paklijst ontstaan. Vooralsnog hebben we nog niet geprobeerd of dit allemaal in onze rugzak past.

top

Basis

 • rugzak (65 en 70 ltr)

 • kleine rugzak als dagtasje (nomad college, ivm de handige regenhoes)

 • rugzakhoes: geschikt als vliegtuigzak en als regenhoes (ook als je de rugzak draagt te gebruiken)

 • katoenen moneybelt met plastic zakjes voor onder kleding

 • stevige buidel (voor handgeld, kleine camera, zonnebril etc): wel roof-gevoelig!

 • slaapzak

 • lakenzak

 • geÔmpregneerde klamboe

 • cameratas met camera, lenzen, filters en flitser (evt met aanschafbon)

Kleding/schoenen

 • bergschoenen (categorie B/C is voldoende)

 • 1 of 2 lange broeken (kies voor afritsbaar, dan heb je 2 in 1)

 • 3 korte broeken (incl de 2 afritsbare)

 • 3 t-shitrs (niet te strak, niet te dik, kleuren die niet snel vies lijken, eventueel achter te laten)

 • 1 trui (niet te zwaar)

 • polarbuff (te gebruiken als sjaar, muts, handband, colletje etc)

 • 1 dunne bloes met lange mouwen (voor 's avonds tegen de muggen)

 • sokken en ondergoed 5 a 7 dagen (evt 1 of 2 paar trekkingsokken)

 • thermisch ondergoed (1 t-shirt en 1 lange broek)

 • evt. 1 jurk (voor plekken waar men dat verwacht)

 • 2 bh's (eventueel 1 speciale sportbh die snel droogt)

 • regenjas

 • 1 fleecejack (liefst isolerend of in combinatie met een windblocker)

 • 2 handdoeken (tip: hydrofiele luiers; zijn veel dunner en nemen veel vocht op)

 • sarong (te gebruiken als rok, badlaken, picknickdoek etc)

 • zwemkleding

Door veel dunne kleding mee te nemen (geschikt voor warme gebieden) die je combineert in laagjes of met dunne termische kleding heb je ook met weinig extra ruimte geschikte kleding gecreeŽrd voor koude gebieden. Een spijkerbroek bijvoorbeeld is absoluut ongeschikt.

top

Papieren

 • paspoort (met genoeg stempelruimte voor visa en douanestempels bijv. zakenpaspoort)

 • inentingenboekje

 • contante dollars, traveller cheques, pinspas en twee verschillende credit cards

 • pasfoto's (voor aanvragen visa)

 • kopieŽn van tickets, paspoort en alarmnummers

 • internationaal rijbewijs

 • eventueel bewijs van de bank dat je over voldoende geld beschikt ($ 5000)

 • heel incidenteel vragen sommige landen een verklaring van goed gedrag (aanvraag duurt minimaal 6 weken)

 • reisgidsen

 • taalgidsen

 • leesboeken

 • dagboek

 • schrijfwaren

 • adreslijsten

 • een studentenkaart (eventueel laten maken in Bangkok)

 • eventueel een jeugdherbergkaart

top

Gezondheid

 • muggenmelk met deet (Jaico of Tropenzorg)

 • betenzalf (Azaron)

 • verbandkit, in elk geval thermometer, pincet, schaartje

 • tekentang

 • reddingsdeken (goud of zilver)

 • betadinezalf (flesjes gaan namelijk snel lekken)

 • blarenmateriaal

 • gewone en zwaardere pijnstillers (bv Ibuprofen 600)

 • ontsmettende doekjes

 • ors

 • norit of entosorbine en loperamide (bv Immodium)

 • Flagyl (tegen zware diaree)

 • breedspectrum-antibiotica

 • reisziektepillen

 • vitaminecomplex

 • waterzuiveringsmiddel of waterfilter

 • tampons

 • scheercreme

 • (desinfecterende) talkpoeder

 • zonnebrand, met name hoge factor (10, 20 en 30)

 • lenzenvloeistof

 • lippenbalsem

 • evt jeneverbessen om je darmen wat weerstand te geven.

 • evt (desinfecterende) wetties en handenwassen zonder water (Herome)

behalve scheercreme en tampons zijn de meeste toiletartikelen overal te koop

top

Kleine noodzakelijkheden en handigheidjes

 • opblaaskussentje (mn voor vele busreizen, hoefijzervorm met gat in midden)

 • zaklamp (eventueel als hoofdlampje, geschikt om boeken te lezen waar geen electra is!)

 • zakmes

 • zonnebril (eventueel ook op sterkte)

 • bril

 • eventueel extra bril/lensen en recept

 • (plastic) eetstokjes

 • (plastic) mok met deksel

 • bouillonpoeder of blokjes

 • dextro-energy

 • lang houdbare/voedzame koekjes/bisquitjes

 • oordopjes

 • geldriem

 • zonnecollector (voor opladen batterijen)

 • fotolensschoonmaakspul (lenspen of doekjes)

 • mini-verrekijker

 • reserve fotobatterij

 • reserve fotorolletjes

 • vuilniszak en (hersluitbare) plastic zakjes

 • dunne staalkabel

 • hangslotjes (voor op rugzak en evt. met staalkabel)

 • touw/draad

 • naaisetje

 • walkman (evt met boxjes) en bandjes

 • haak met schroefdraad (voor waslijnen en klamboe op te hangen)

 • kleine compact camera (voor daar waar grote camera niet handig/prettig is)

 • aansteker/lucifers

 • slippers of sandalen (sandalen lopen fijner en je kunt ermee het water in: handig)

 • tieraps

top

Optioneel

 • hangmat

 • waterfles met isolerende hoes (langer koud/warm water en aan riem te hangen)

 • reservemateriaal en reparatie-artikelen (touw, tape, reserve gespen, veters etc)

 • palmtopcomputer

 • dompelaar

 • wereldstekker

 • mobiele telefoon of wereldwijd werkende pieper

In veel landen zijn kinderen dol op balpennen. Ook gehoord: ballons. Onder volwassen is belangstelling voor ansichtkaarten eigen land, foto's familie. Ook gehoord: (oude) zonnebrillen en in Tibet foto's van de Dalai Lama.

top

home  mail  inspirerend  kenmerkend  beeldbepalend  grensverleggend